เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/NIV2014  หรือ โทรศัพท์: 02-615-4383 หรือ 089-1888-669 (คุณโกศล รุจิเมธาภาส)

Download >> รายละเอียดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV)
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200