กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30

สำนักกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

โดยจัดการเข้าค่ายนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200