เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน DPU EXPO 2016 ครั้งที่ 48

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ www.jobtopgun.com และ www.superresume.com

จัดงาน DPU EXPO 2016 ครั้งที่ 48

ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2559

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ (อาคาร4)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-9547300 ต่อ 204, 325

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200