ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y Z ในศตวรรษที่ 21"

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน สายงานกิจการนักศึกษา

จัดโครงการ "การแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y Z ในศตวรรษที่ 21"

ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

เวลา 10.00 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 

โทร.02-9547300 ต่อ 325, 204

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200