เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2559

โทรศัพท์ 02-2442515 ถึง 6 หรือ 02-2442522

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.parliament.go.th/phan หรือ www.facebook.com/phan.waenfah

Download >> ประกาศการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200