ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทยสากล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทยสากล

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีอคูสติก "Urban Square Music Contest 2016"

วันที่ 12 ก.พ. 2559  ณ ศูนย์การค้าเออร์เบิน สแควร์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200