DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับพี่ทหาร คอบร้าโกล์ด

DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการชมรม โดยตัวแทนชมรมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว โดยร่วมงานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกล โดย กองทัพบกไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200