กีฬา DPU GAMES 2017

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200