ประชาชนส่วนใหญ่ประทับใจการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ

เนื้อหา

  • ประชาชนส่วนใหญ่ประทับใจการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ  download