ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

Downlond เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GKUk7QQzpN8AQIWXYWUw8m4XjvJxsUfr

หมายเหตุ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023” สนใจ Download File ได้ที่https://researchexpo.nrct.go.th/more_news.php?cid=40