บทสรุปคำชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถคลิกลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1P3HaKUEZYS1qvCKrvIIDrVxJa7khpTKd

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้