ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้ารับฟังการบรรยายการใช้งานระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ในงาน NRCT Open House 2023 (วันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2566) หากนักวิจัยสนใจสามารถเข้ารับฟังการบบรรยายการใช้งานระบบ NRIIS ได้ดังนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายได้ดังลิงก์ https://forms.gle/BYe9rKj9nVtU2ENu5

      1. วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสง่า อาคาร วช. 1 ชั้น 2 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook NRIIS live https://www.facebook.com/groups/353989338087451?_rdc=1&_rdr

     2. วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสง่า อาคาร วช. 1 ชั้น 2 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook NRIIS live https://www.facebook.com/groups/353989338087451?_rdc=1&_rdr

      นักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายการใช้งานระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอของบประมาณการวิจัยต่อไป