ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/yBhzJ67XJCQT94zk9 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2566 ทาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100057309105996 และ https://riie.wu.ac.th/