ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

เรื่องที่ 1 https://docs.google.com/document/d/1mIVQRSn1whTn9TontcJF3cFXIt95IkwS/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 2 https://docs.google.com/document/d/1TSjVubLDzWn29beDQQ6jrM-a1Vd9aFLh/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 3 https://docs.google.com/document/d/1sVfI44JBIbHK60sza5LKQn5RksVyKzo_/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 4 https://docs.google.com/document/d/147lhIeC97pWuxy-4U6jIUV_OzsiI4dCU/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 5 https://docs.google.com/document/d/1vHZhu5LkJ4mP4FOYB6CUg__kqxhn5Ss1/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 6 https://docs.google.com/document/d/1h-YayjTXOBEvJmgthiaJFBvoLV3OjOVd/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true

เรื่องที่ 7 https://docs.google.com/document/d/1Z29vbVpvxRHVR1lffGtp1TfDwwduSbb5/edit?usp=drive_web&ouid=111673191467357366361&rtpof=true