การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

ASEAN Secretariat ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.