ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

 

สามารถตอบแบบสำรวจ ได้โดย

 

 

หรือคลิกลิงก์