ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ จากหน่วยงานภายนอก

คลิกลิงก์ : โปสเตอร์กำหนดการโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "ลูกไก่"

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gErIjb2UUs2ICVexFEmZqnYd61ES205L