ข่าวทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)  เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล  ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) 

สนใจรายละเอียด คลิก LINK  https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11782 

2. TCELS. เปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

สนใจรายละเอียด คลิก LINK :  https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11781