ธุรกิจบัณฑิตย์โพลระบุคนไทยกว่า 60%ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

http://www.krobkruakao.com/rerun/95/90761