ผู้ประกอบการ และ Startup ยังมั่นใจสิ้นปีผลประกอบการดีขึ้น

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/survey/29