ห้างสรรพสินค้ายังเป็นที่นิยม E-commerce ยังตีไม่แตก

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/survey/25