คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

เนื้อหา

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้

ดร. เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ อาจารย์และนักวิจัยประจำสำนักงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน (CIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ "คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน" เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย

  • พัฒนาการศึกษาจีน
  • ทิศทางการวิจัยและพัฒนาคติชนวิทยาจีน
  • พื้นที่ทางการศึกษาวิชาการจีนในไทย
  • และประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับ คติชนวิทยาจีน

รับชมการบรรยายพิเศษ อ.ดร. เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ 

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน

ที่มา: วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน้า 22 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

คติชนวิทยาจีน : ว่าด้วยพัฒนาการและพื้นที่ว่างทางการศึกษาในวงวิชาการจีน