สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่

  • ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี: 647-1-01890-0
  • ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
QR DPU Payment