ประชาสัมพันธ์ วิชาเลือกหลักสูตร AAM

แนะนำวิชาเลือก 16 วิชาของหลักสูตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและหลักสูตรเวชศาสตร์ความงาม

ลิงค์ดูวีดีโอประชาสัมพันธ์

บุคคลภายนอกสมัครเรียนได้ทุกวิชา 

รบกวนกรอกข้อมูลตามลิงค์รับสมัครให้ครบ และแนบสลิป สำเนาบัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียน

 

ราคาค่าลงทะเบียน วิชาต่าง ๆ