ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความวิจัยนักศึกษา งาน 4th SMART

4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand) ขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายบทความวิจัยของนักศึกษา ฟรี ดังภาพ

 

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน