ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความวิจัยนักศึกษา งาน 3rd SMART

3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand ขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายบทความวิจัยของนักศึกษา ฟรี ดังภาพ

 

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน