4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand) ขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว (ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565) และส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565) รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมา

รูปแบบการจัดบทความ

 

ลิงค์เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คลิก

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในงาน 4th SMART ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน