3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand ขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว (ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564) และส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมา

รูปแบบการจัดบทความ

 

 

ลิงค์เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คลิก

บัญชีโอนเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

ชื่อบัญชี วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เลขที่บัญชี : 052-3-24250-4

ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ antiaging@dpu.ac.th (ระบุหัวข้อว่า "สลิป 3rd Smart" พร้อมทั้ง "ชื่อผู้ลงทะเบียน")

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน