เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก) AA-DPU

สามารถส่งเอกสารทุกอย่างทางอีเมลล์ [email protected]

หรือติดต่อคุณแคร์ 064 545 4979 เจ้าหน้าที่รับสมัครปริญญาเอก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.เอก

2. ข้อมูลหลักสูตรป.เอก

3. เอกสารการสมัคร

4. ใบสมัคร ป.เอก ปีการศึกษา 2567

5. หนังสือรับรองป.เอก ของอาจารย์ที่ปรึกษา

6. Structure Research Concept