อบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP) รุ่นที่ 1

หลักสูตร ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (Dietary Supplement & Products Consultant)
เพื่อการสอบรับใบประกาศ DSP Consultation Certification
 
Module 1 ส-อา 19-20 ธค.63
Module 2 ส-อา 23-24 มค. 64
กำหนดสอบ Certified Module ส-อา 20-21 กพ. 64
 
คำถาม DSP คืออะไร
คำตอบ
 
ราคาค่าอบรม Module ละ 5,000 บาท (ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโมดูล) หากเลยจากนั้น 5,500 บาท
 
รายละเอียดต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน