อบรม ศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 11 ประจำปีพ.ศ. 2564

ประกาศ กำหนดการคร่าว ๆ สำหรับการอบรมเวชศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐานรุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 (2021)
 
 
กำหนดการนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ แต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอบรมอย่างน้อย 1 เดือน
 
โดยจะประกาศที่ Facebook Page : Anti-Aging DPU | Facebook
 
และในไลน์ OpenChat "Basic AntiAging DPU"
 
สอบถามเพิ่มเติม
08-7722-3399 คุณเป้ พีระยุทธ
 
ราคาค่าอบรมโมดูลละ 5,000 บาท (Early Bird)
หากเลยกำหนด ราคาปรับเป็น 5,500 บาท
 

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน