ศาสตร์ชะลอวัยภาคประชาชน รุ่นที่ 6 องค์ความรู้ที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2559

ผ่านไปด้วยดี กับบรรยากาศ การสัมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 6

เมื่อ 19-20 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา
บรรยากาศความรู้และความสุขสนุกสนาน และความประทับใจที่ผู้เข้าอบรมได้รับ ดูได้ตามภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย

  1. ดร. นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย
  2. นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ
  3. แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์