คำถามเกี่ยวกับ - อื่นๆ

  • (1) ติด "W" มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่?

    คำตอบติด"W" มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมคะ

  • (2) บัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไร?

    คำตอบเขียนแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ท.05) (Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) ที่ยื่นศูนย์บริการนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษาใบใหม่ 200 บาท (สำหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 59 ลงไป) หรือ 250 บาท (สำหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 60 ขึ้นไป)

  • (3) ต้องการเทียบโอนเกรดไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร?

    คำตอบเขียนคำร้องขอทรานสคริป และDownload คำอธิบายรายวิชา จาปุ่มด้านล่าง (เฉพาะปีการศึกษาและวิชาที่ปรากฎในทรานสคริปของท่าน) สามารถทำยื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาไปยังสถาบันที่ท่านต้องการศึกษาต่อได้

 

 

 

 

สถิติเข้าชม Website

website counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)