10 ธุรกิจทำเงิน ช่วงวิกฤตไวรัสCOVID-19

 

        ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 กำลังระบาดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ จากการที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น จนทำให้หลายองค์กรต้องเฝ้าระวัง งดการพบปะผู้คน งดการร่วมกลุ่มชุมนุม สถานที่ทำงานหลายแห่งจึงให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work from home ดังนั้นจึงทำให้เกิดธุรกิจที่ทำเงินในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมเอา 10 ธุรกิจทำเงินช่วงวิกฤตมา มีดังนี้

DPU

 

1.การเรียนการสอน Online เช่น Google meet / zoom / Google Classroom / Microsoft Teams

DPU

 

2.ระบบทำงานทางไกล เช่น VDO Conference
DPU

 

3.5G (ถ้าทำงานออนไลน์/ ธุรกรรมออนไลน์ ต้องมี)

DPU

 

4.ธุรกิจส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Kerry , Flash

DPU

 

5.ธุรกิจประกัน
ธุรกิจประกัน ที่สามารถพลิกความหวาดกลัว-ตื่นตระหนัก จากภัยร้าย “ไวรัสโควิด-19” ให้เป็นความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็ว ด้วยกรมธรรม์ “คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19” และได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม
ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนหลาย ๆ แห่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการออกโปรแกรมทางการแพทย์ขึ้นมารองรับโรคร้ายนี้

DPU

 

6.ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนหลาย ๆ แห่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการออกโปรแกรมทางการแพทย์ขึ้นมารองรับโรคร้ายนี้

DPU

 

7.Video streaming เช่น Netflix, VIU

 

DPU

 

8.แพลตฟอร์ม Shopping online เช่น LAZADA, Shopee

DPU

 

9.บริการ Food delivery ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตค่อนข้างมากในช่วงเหตุการณ์การระบาดของโรคนี้ โดยมีจำนวนออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนกำลังคนและเรื่องการจำกัดการเดินทาง เช่น Line man , Grab, food panda

DPU

 

10.ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป เช่นบะหมี่สำเร็จรูป

DPU

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.smartsme.co.th/content/234222
https://www.prachachat.net/marketing/news-430826
https://www.marketingoops.com/data/business-section-get-benefit-and-effect-from-coronavirus/