อยากเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต้องที่นี่ DPU

DPU

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปริญญาตรี สาขามาแรงตอบโจทย์อนาคต นักศึกษาจะได้ฝึกการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบและพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ได้จริง ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญทั้งระบบโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศตั้งอยู่ที่นี่ด้วย (ม.6 จบสายวิทย์ หรือ ศิลป์, ปวช, ปวส ก็เรียนได้)


DPU

ที่ CITE เราเน้นลงมือทำในทุกรายวิชา ครอบคลุมการพัฒนาหุ่นยนต์ทั้งระบบ หลักสูตรเน้นการพัฒนานักสร้างหุ่นยนต์มืออาชีพ ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ได้ทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมแต่สามารถเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อต่อยอดในเชิงลึก เน้นทำโครงงานตามเป้าหมายแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้รู้จริงและทำได้


ไม่ใช่เรียนแค่ในตำรา แต่ที่นี่เราเรียนรู้ในการออกแบบ พัฒนาและแก้ปัญหาจริงในงานหุ่นยนต์ทั้งภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม

DPU

DPU

CITE การันตีคุณภาพด้วยแชมป์
หุ่นยนต์ระดับชาติและนานาชาติในหลายเวที


        ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ กว่า 100 รางวัล ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความมุ่งมั่น และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยความสำเร็จที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011 ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าถวายถ้วยรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ และยังได้รับรางวัลสถิติสูงสุดระดับเอเชียในการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2011 และ 2012 ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ระดับประเทศ ABU Robot Contest 7 ปี


เรียนจากประสบการณ์คณาจารย์และทีมงานที่ได้ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า
100 ผลงานทั้งเพื่อการแข่งขัน และการใช้งานจริง

DPU

DPU

เสริมทักษะจากการแข่งขัน การเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกแบบและลงมือทำ และยังสามารถเทียบผลและเรียนรู้ร่วมกับทีมจากสถาบันอื่น ได้ทั้งแข่งได้ทั้งเพื่อน เช่นการแข่งขันหุ่นยนต์เอ บี ยู ชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน SHELL EcoMarathon ระดับเอเชีย


ศูนย์อบรมและพัฒนาหุ่นยนต์ ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ ที่นี้มีศูนย์อบรมหุ่นยนต์ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยโดยมีความร่วมมือกับบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำเพื่อการศึกษา เช่น บริษัทแกมมาโก้ บริษัท INEX บริษัท Imagineering ดังนั้นน้องๆในหลักสูตรจะได้ฝึกการเป็นผู้ช่วยสอน และมีรายได้ระหว่างเรียน"

DPU

DPU

หลักสูตรเน้นการพัฒนานักสร้างหุ่นยนต์มืออาชีพ ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ได้ทั้งระบบ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านหุ่นยนต์ที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก