2 สาขาสายงานบริการน่าเรียน รับเทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่

DPU

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดสอน 2 สาขาสายงานบริการน่าเรียน รองรับสายอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคใหม่ 


DPU

1. การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
เสริมทักษะการออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์ครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ (MICE) ทุกประเภท ลงภาคสนามปฏิบัติจริงตั้งแต่ปี 1 เสริมทัพอัพความแข็งแกร่ง ร่วมกับวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเครื่องบินจริง เปิดกว้างในสายงานด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร


 • วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตร 4 ปี รับวุฒิ ม.6 ปวช. กศน./เทียบเท่า
 • หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน ปวส.
 • ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์
 • ยื่นกู้กองทุนกยศ.ได้
 • แบ่งชำระค่าเทอมได้

2. การโรงแรมและธุรกิจอาหาร
เรียนการโรงแรมบวกกับธุรกิจอาหาร และสุขภาพ หลักสูตรการโรงแรมแห่งแรกที่เปิดสอนธุรกิจอาหารควบคู่ความรู้ด้านสุขภาพ ตอบโจทย์การโรงแรมและธุรกิจอาหารยุคใหม่ การบริการ wellness แบบเต็มรูปแบบ ฝึกปฏิบัติจริงกับโรงแรม และห้องปฏิบัติการทันสม้ย มาตรฐานสากล สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ


 • วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตร 4 ปี รับวุฒิ ม.6 ปวช. กศน./เทียบเท่า
 • หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน ปวส.
 • ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์
 • ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์
 • ยื่นกู้กองทุนกยศ.ได้
 • แบ่งชำระค่าเทอมได้
DPU