อาชีพสายดิจิทัล..คอนแทนต์มาแรง #คณะนิเทศศาสตร์

dpu
dpu

Youtuber
การสร้างคอนเทนต์ของ Youtuber เป็นการทำงานที่มีรายได้เหมือนอาชีพอื่น ๆ หน้าที่หลัก ๆ ของ Youtuber จะเป็นการคิดคอนเทนต์และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของวิดีโอใน Youtube


Digital Content Creator

คืออาชีพที่สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โดยคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ มีความเป็นอิสระสูง เป็นนายของตัวเอง และออกแบบชีวิตของตัวเองได้อีกด้วย แถมยังเป็น 1 ใน 5 อาชีพที่ทำเงินได้สูงสุดแห่งยุคนี้อีกด้วย

dpu
dpu

Photographer
ช่างภาพ หรือ ตากล้อง เป็นอาชีพที่สำคัญต่องานต่าง ๆ เพราะการถ่ายภาพคือการบันทึกเหตุการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดทั้งความงาม เหตุการณ์ เรื่องราว ความรู้สึก บุคคล สามารถเรียกได้ว่า ช่างภาพไม่ใช่เพียงแค่คนที่กดชัตเตอร์เท่านั้น แต่เป็นนักสร้างสรรค์ภาพ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองของช่างภาพออกมาเป็นคอนเทนต์ให้ได้ และหากมีสกิลเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพที่แปลกใหม่ ก็จะมีโอกาสสร้างเงินจากอาชีพนี้ได้อย่างมาก


Video Editor
ยุคนี้ Editor เป็นอาชีพที่เป็นมากกว่าการนำภาพมาเรียงต่อกัน แตะต้องมีสกิลในการสื่อสาร Content ออกมาเป็นภาพ โดยรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหลากหลายระดับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำงาน ไล่ตั้งแต่ ภาพยนตร์, ซีรีส์, ภาพยนตร์โฆษณา, สารคดี, มิวสิควิดีโอ, Vlog รวมทั้ง Video Content บนสื่อออนไลน์ต่างๆ

dpu
dpu

เจ้าของธุรกิจ Production House
การสร้างสรรค์ผลงานให้โดนใจ เป็นสิ่งที่ Production House ทุกที่กำลังปรับตัว โดยขยายขอบข่ายงานสู่ Production Designer มากขึ้น โดยเน้นเรื่องของการออกแบบงานสร้างคอนเทนต์ให้กับสื่อ ผ่านมุมมองการผลิตสื่อที่หลากหลาย เจ้าของธุรกิจสื่อจึงสร้างผลงานได้หลายรูปแบบ และสร้างเงินได้มากขึ้น