อาชีพดูดเงิน..ของคนเก่งทักษะภาษา #คณะศิลปศาสตร์

DPU

 !! สร้างโอกาสที่เหนือกว่า ด้วยสกิลภาษาระดับมืออาชีพ! อยากรวย อยากก้าวหน้าในอาชีพ ดูเลย อาชีพดูดเงินของคนเก่งภาษา
 #พื้นฐานไม่แน่นเรียนได้ #คณะศิลปศาสตร์

dpu

นักเขียน นักแปล ล่าม

อาชีพนักเขียน นักแปล ล่าม เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังคงหารายได้เรื่อยๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารกฎหมาย บทภาพยนตร์ บทพากษ์อื่นๆ มักจะมีความต้องการที่จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะการติดต่อเจรจาธุรกิจไร้พรมแดน
มักจะมีการแปลเป็นภาษาที่ 3 และต้องใช้ทักษะภาษาที่สูงมากและเงินเดือนที่ได้รับก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่าที่ได้ใช้ความรู้ทีเดียว
smiley เงินเดือนเริ่มต้น 25,000-37,000 บาท (ค่าตอบแทนขึ้นตามประสบการณ์)


เจ้าของสถาบันกวดวิชาภาษา

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่คนเก่งภาษาสามารถสร้างธุรกิจของตัวเอง เป็นเจ้านายตัวเองได้ ซึ่งจากการสำรวจประมาณการณ์รายได้ของสถาบันกวดวิชาแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดคูณด้วยราคาคอร์ส และคูณจำนวนผู้เรียน จะพบว่ามีรายได้หลักล้านเลยทีเดียว

dpu
dpu

ข้าราชการ

ในส่วนของงานราชการ เป็นอีกอาชีพที่หลาย ๆ คน ให้ความสนใจ โดยจะปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ อย่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ ซึ่งสามารถรับราชการไปจนถึงเกษียณหากไม่ทำผิดวินัย ในทางด้านสวัสดิการและความมั่นคง ก็ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะทำอาชีพสายนี้ และหากมีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่สำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ก็จะยิ่งได้รับความสนใจ และมีเงินเดือนและค่าตอบแทนมากขึ้นด้วย


dpu