เหตุผลดีๆ ทำไม DPU ถึงน่าเรียน

dpu

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมาแล้วกว่า 50 ปี

 

dpu

อาจารย์ DPU ดูแลนักศึกษาดีตลอด ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 ศิษย์เก่ารู้ รุ่นพี่รู้ รุ่นน้องรู้ ใครมาเรียนก็รู้

 

dpu

ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนมาจากหลายจังหวัด แต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันได้ มีความเฟรนด์ลี่ สนุกสนาน แม้จะเป็นเพื่อนต่างวิทยาลัย ต่างคณะ ก็เข้ากันได้ดี เพราะเรามีวิชาที่จะให้น้องๆ ได้เรียนรวมกัน หรือจับกลุ่มต่างคณะ น้องๆ จึงมีเพื่อนหลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนไอเดีย ช่วยเหลือเรื่องการเรียน และเฮฮากันได้ตลอด

 

dpu

นอกจากในห้องเรียนแล้ว นอกห้องเรียนที่นี่ยังสอนให้เรารู้อะไรหลายๆ อย่าง และก็ยังมีพื้นที่ที่ให้พวกเราทำในสิ่งที่ชอบด้วยยิ่งถ้าเป็น blogger youtuber เกมเมอร์ หรือสร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจได้

 

dpu

มีห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนรู้ในทุกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเป็น "มืออาชีพ" ให้นักศึกษา โดยมีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับ

 

dpu

DPU อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 4 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 บรรยากาศในมหาวิทยาลัยร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้เป็นที่สุด

 

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนนำระดับประเทศ เพิ่มโอกาสในการสมัครให้กับนักศึกษาในอนาคต บัณฑิตจบแล้วมีงานทำมากกว่า 90%

 

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU เปิดสอนในระดับปริญญาตรี - โท- เอก และหลักสูตรระยะสั้น ทั้งภาคปกติ / ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ใน 5 วิทยาลัย 6 คณะ โดยในทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาจะปลูกฝังความรู้ํธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกคน ไปพร้อมๆกับความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นมืออาชีพในสาขาที่เรียน ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต และสามารถนำความรู้ธุรกิจไปต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต โดยมีโค้ช หรือ Mentor ที่คอยให้คำแนะนำ นักศึกษาสามารถต่อยอดแผนธุรกิจให้เป็นจริงได้ในอนาคต..ถ้าใครมีไอเดียแล้ว แต่ยังไปไม่ถูกทาง ที่ DPU ตอบโจทย์แน่นอน!!

 

dpu

ในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรหลากหลายประเภททุน อาทิ ทุนเรียนดี,ทุนความสามารถพิเศษ ,ทุนกีฬา, ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง, ทุนตัวแทนจังหวัด,ทุนเสริมโอกาส, ทุนศิลปวัฒนธรรม,ทุน STARTUP, ทุน E-SPORT, ทุนเชียร์ลีดเดอร์,ทุนดนตรี ตลอดจนทุนส่วนลดค่าเทอมมอบให้กับนักศึกษาจำนวนมาก