5 อาชีพ สายบัญชี เงินเดือนสูง‼️ เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอ้าท์

DPU

 5 อาชีพ สายบัญชี เงินเดือนสูงyes  เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอ้าท์ wink

ดูหลักสูตร Click>>> https://ciba.dpu.ac.th/program/bachelor/accounting/
สมัคร Online Click>>>  https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/
สมัครได้ทุกวัน 08.30-16.30 น.
Inbox สอบถาม หรือ 02-954-7300 ต่อ 809, 810

DPU

 

นักบัญชี

Accountant

นักบัญชี สมุห์บัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทางการเงิน ทำหน้าที่จัดการงบประมาณ วิเคราะห์แผนการเงิน ตรวจสอบดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทหรือองค์กร ดังนั้นแทบทุกองค์กรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และแผนกบัญชี เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่นอีกที

เด็กจบใหม่

15,000 - 25,000 บาท

มีประสบการณ์

28,000 - 40,000 บาท

 

DPU

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

Tax Specialist

อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรด้านการปฏิบัติภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้หน่วยงานหรือบริษัท เพื่อช่วยวางแผนและแก้ปัญหาในการเสียภาษีให้แก่องค์กรต่างๆ ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

เด็กจบใหม่

18,000 - 25,000 บาท

มีประสบการณ์

30,000 - 50,000 บาท

 

DPU

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี

Auditor

เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบภายในนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบและระเบียบ และเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัทต่างๆ หากคุณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในการงานมากยิ่งขึ้น

เด็กจบใหม่

20,000 - 28,000 บาท

มีประสบการณ์

30,000 - 60,000 บาท

 

DPU

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Certified Public Accountant

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆเพื่อควบคุมดูแล มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจการจัดทำงบการเงินของบริษัทต่างๆเพื่อรับรองว่าบริษัทนั้นทำถูกต้องหรือไม่ เป็นอาชีพอิสระรายได้ดี และเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายคน

เด็กจบใหม่

20,000 - 28,000 บาท

มีประสบการณ์

30,000 - 60,000 บาท

 

DPU

 

ที่ปรึกษาทางบัญชี

Accounting Consultant

อาชีพที่ปรึกษาทางบัญชี รับผิดชอบเรื่องการเงินของบริษัททั้งหมด รวมถึงช่วยดูแลในเรื่องของการยื่นภาษีด้วย เพื่อให้บัญชีการเงินของคุณโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี มีหน้าที่จัดทำ แก้ไข วางระบบ และตรวจสอบบัญชีและภาษีภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สามารถเป็นอาชีพทั้งอิสระและทำงานในองค์กรด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีราายได้สูงทั้งในและต่างประเทศ

เด็กจบใหม่

18,000 - 25,000 บาท

มีประสบการณ์

30,000 - 50,000 บาท