หลักสูตรยุคใหม่ รองรับอาชีพแห่งอนาคต เริ่มต้นเร็ว..สำเร็จเร็ว..

dpu

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึงเทรนด์ของของตลาดแรงงานก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในยุคดิจิทัล สถาบันการศึกษาต้องการมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ทันตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต..

อย่าตกเทรนด์!!  เพราะนี่คือสาขาที่น่าเรียน และตอบโจทย์ตลาดแรงงานของเด็กยุคนี้

เรียนอะไร ?
-    เรียนรู้นวัตกรรมในการจัดการระบบโลจิสติดส์
-    เรียนรู้การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่ง การกระจายสินค้า
-    รู้ระเบียบการข้อบังคับ กฎหมาย ด้านโลจิสติกส์
-    เรียนรู้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จบไปแล้วทำงานอะไร ?
-    ผู้บริหารด้านซัพพลายเชนขององค์กร
-    นักวางแผนด้านจัดซื้อจัดหา
-    ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า 

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม) ได้ 
สิทธิพิเศษ  สมัครเรียน ป.ตรี วิทยาลัย CIBA วันนี้ รับทุน 15,000 บาท + iPad ฟรี เพื่อใช้ในการเรียนแบบ Digital 

ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/ 

เรียนอะไร ?
-    การบัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง
-    กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
-    เรียนรู้การตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายในองค์กร
-    เรียนโปรแกรมสำเร็จเพื่องานบัญชี
-    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
-    เรียนเพิ่มทักษะด้านภาษา ทั้งไทย อังกฤษ จีน

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-    ผู้ทำบัญชี (CPA)
-    ผู้ตรวจสอบและรับรองภาษี (Tax Auditor)
-    นักวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
-    นักวางแผนภาษีระดับกลยุทธ์
-    เจ้าของสำนักงานบัญชีดิจิทัล
-    ผู้ตรวจสอบภายใน
-    ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ((IT Auditor)
-    ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลธุกิจ (Business Data Analysis) 

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
สิทธิพิเศษ  สมัครเรียน ป.ตรี วิทยาลัย CIBA วันนี้ รับทุน 15,000 บาท + iPad ฟรี เพื่อใช้ในการเรียนแบบ Digital 

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://ciba.dpu.ac.th/program/accounting/

เรียนอะไรบ้าง ?
- เรียนรู้การจัดการระบบโลจิศติกส์ ทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การลดต้นทุน การจัดการคลังสินค้า ไปถึงระบบขนส่ง
-เรียนรู้การวางแผนทรัพยากรภายในองค์กร และการบวนการทางธุรกิจ
-เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-ผู้จัดการโรงงาน
-วิศวกรระบบโรงงานโลจิสติกส์
-ผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์การจายสินค้า
-วิศกรที่ปรึกษาด้านการจัดการทางวิศวกรรม และอื่นๆ

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
พิเศษ!! สมัครเรียน+มอบตัว Online วิทยาลัย #CITE วันนี้ รับทุน 20,000 บาท !! 

ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cite.dpu.ac.th/courseRE.html 

เรียนอะไรบ้าง ?
-    เรียนทำอาหารเมอร์ดิเตอร์เรเนียน คลีนฟู้ด มังสวิรัติ อาหารไทย และอาหารเฉพาะโรค
-    องค์ประกอบศิลป์ในการนำเสนออาหาร
-    เรียนรู้ธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
-    เรียนรู้การควบคุมและประเมิณคุณภาพอาหาร

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-    เชฟในภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรม
-    เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม
-    เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
-    ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและสุขภาพใน Wellness center
-    นักวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหาร
-    นักเขียน นักรีวิวอาหาร บล็อกเกอร์ด้านอาหาร และสุขภาพ 

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี รับส่วนลดค่าเทอม  48,000 บาท ตลอดหลักสูตร เฉพาะ 40 คนแรกเท่านั้น

ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://cim.dpu.ac.th/culinaryforhealth.html

เรียนอะไรบ้าง ?
-    เรียนพื้นฐานชีววิทยาและโภชนศาสตร์สำหรับสุขภาพและความงาม
-    เรียนหลักการออกกำลังการ และการพยาบาลเบื้องต้น
-    เรียนการทำเครื่องสำอาง
-    เรียนการสร้างธุรกิจ เทคนิค และการจัดการธุกิจ สปาเบื้องต้น
-    เรียนศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-    เป็นเจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ และบริการด้านความงาม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์, ธุรกิจด้านสุขภาพ, เจ้าของธุรกิจสปา, เจาะตลาด Wellness ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก หรือกิจการ Aesthetic & Anti-aging Clinic
-    ทำงานกับแบรนด์เครื่องสำอางค์ชั้นนำ ในตำแหน่ง Beauty Trainer, Beauty Instructor
-    ทำงานในคลินิกความงาม และชะลอวัย (Medical Aesthetic & Anti-aging Clinic)
-    ทำงานใน Wellness Center เช่น Wellness therapist, Advisor, Supervisor, Manager, Regional manager
-    ทำงานในโรงพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย สปาชั้นนำในและต่างประเทศ 

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี รับส่วนลดค่าเทอม  60,000 บาท 

ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://cim.dpu.ac.th/cim-health-beauty.html  

เรียนอะไรบ้าง ?
- รู้ถึงอุตสาหกรรมการบิน ตั้งแต่บริการคลังสินค้า จนถึงการบริการบนเครื่อง
- เพิ่มทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร 
- เรียนรู้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของธุรกิจด้านการบิน
- เรียนรู้ระบบป้องกันภัยบนเครื่องบิน และวิธีการเอาตัวรอด

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร
- พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง
- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
- พนักงานฝ่ายการตลาด
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งภาครัฐและเอกชน อื่นๆ 

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้  
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63 

ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://cadt.dpu.ac.th/aviation-business.html 

เรียนอะไรบ้าง ?
-  เรียนรู้ถึงอุตสาหกรรมเกม และแนวโน้มในอนาคต
-  เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบอัลกอริทึม
-  เรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ต่างๆ การวาดภาพลายเส้น
-  เรียนวาดภาพและออกแบบตัวละคร แอนิเมชัน 3 มิติ
-  เรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงเบื้องต้น

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
-  นักออกแบบและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Creative Digital Designer)
-  นักออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น (Web / App Designer & Developer )
-  นักออกแบบมัลติมีเดีย  (Multimedia Designer)
-  งานด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์
-  งานด้านการสรางแบบจำลอง 3 มิติ 
-  การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ (Visual Effects)

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท + Notebook ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://ant.dpu.ac.th/ig/ 

เรียนอะไรบ้าง ?
-    ทักษะภาษาไทย อังกฤษ จีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
-     ทักษะภาษาเพื่อการตลาด 
-    ความรู้เบื้องต้นธุรกิจ การนำเสนอ และการเป็นผู้ประกอบการ
-    การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
-  งานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
-  งานในหน่วยงานราชการและเอกชน
-  งานด้านสายการบิน
-  งานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
-  ครูอาจารย์
-  เลขานุการ
-  นักแปล
-  นักเขียนและงานบรรณาธิการ 
**ยื่นกู้กยศ.1 ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://arts.dpu.ac.th/th 

เรียนอะไรบ้าง ?
-    ศิลปะการเล่าเรื่องและการออกแบบสาร
-    การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์
-    การสื่อความหมาย การผลิต และการตัดต่อภาพยนตร์ 
-    ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
-    คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการผลิตภาพยนตร์
-    เรียนรู้ธุรกิจภาพยนตร์ และการเปลี่ยนแปลงสื่อ

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
-    ผู้ผลิตภาพยนตร์ 
-    ผู้กำกับภาพยนตร์ 
-    ผู้เขียนบทภาพยนตร์
-    ช่างภาพ 
-    ช่างตัดต่อ 
-    ผู้ผลิตสื่อทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน 
-    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

**ยื่นกู้กยศ.1 & กยศ.2 (กรอ.เดิม)  ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท + Ipad ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://commarts.dpu.ac.th/film-digital-media.html 

เรียนอะไรบ้าง ?
-    กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
-    กฎหมายภาครัฐ และกระบวนการยุติธรรม
-    ทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
ภาครัฐ ได้แก่ พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจำศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตำแหน่งอื่นๆ 
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กร สถาบันการเงิน นิติบุคคลต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และอาจารย์เป็นต้น
อาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความและ เจ้าของกิจการต่างๆ

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://law.dpu.ac.th/

เรียนอะไรบ้าง ?
-    องค์ประกอบศิลป์  การวาดเส้น
-    วาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น
-    การทำแม่แบบและตัดเย็บ
-    คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานออกแบบ
-    การออกแบบแฟชั่นสำหรับตลาดและผู้บริโภค
-    การออกแบบแฟชั่นคอลเล็คชั่น และเครื่องประดับแฟชั่น

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-    นักออกแบบแฟชั่น 
-    นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
-    นักออกแบบเครื่องประดับ 
-    นักออกแบบกระเป๋าและรองเท้า 
-    ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น 
-    สไตล์ลิสแฟชั่น

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://finearts.dpu.ac.th/fashion-design.html 

เรียนอะไรบ้าง ?
-    หลักรัฐประศาสนศาสตร์
-    การบริหารราชการไทย ท้องถิ่น 
-    การบริหารการเงินและการคลัง และการบริหารภาครัฐดิจิทัล
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-    กฎหมายการปกครอง

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
-    สมัครรับราชการในหน่วยงาน ภาครับ กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ตำตรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ
-    สมัครทำงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์กรการบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
-    สมัครทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ฯลฯ
-    สมัครทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทธุรกิจต่างๆ ธนาคาร ฯลฯ
-    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://pa.dpu.ac.th/bachelor.html 

เรียนอะไรบ้าง ? 
-    ภาษาเพื่อการสื่อสาร
-    การทำธุรกิจที่พักและอาหาร
-    จิตวิทยาการบริการ
-    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และความรับผิดชอบต่อสังคม
-    วางแผนจัดการนำเที่ยว พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
-    วางแผนการตลาดการท่องเที่ยว

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?
-    พนักงานบริการ ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
-    มัคคุเทศก์ นำเที่ยว
-    ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
-    ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการขนส่ง ทัวร์  

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้   
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://tourism.dpu.ac.th/tourism.html

เรียนอะไรบ้าง ?
-    การจัดการภายในโรงแรม งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
-    การตลาดโรงแรม
-    ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
-    การบัญชีเพื่อการโรงแรม

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ? 
-    พนักงานโรงแรม ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
-    ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่พักและบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม 
-    ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำรีสอร์ท สปา ภัตตาคาร การท่องเที่ยว โรงพยาบาล และสายการบิน 

**ยื่นกู้กยศ.1 ได้ 
พิเศษ!! สมัครป.ตรี ออนไลน์ รับทุน 15,000 บาท ถึง 31 พ.ค.63  

ดูข้อมูลหลักสูตร >>   https://tourism.dpu.ac.th/hotel-studies.html 

ทั้งหมดนี้ คือสาขาน่าเรียน เป็นเทรนด์แห่งอนาคต จบไปไม่ตกงาน!! 

พัฒนาศักยภาพ พร้อมดึงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ในรูปแบบใหม่ เน้นพัฒนาทักษะ เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยการลงมือทำ เป็นการผสมผสานระหว่างกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) กับกลุ่มวิชาของหลักสูตรผ่านวิชา Capstone project โดยนักศึกษาจะรวมกลุ่มกับเพื่อนต่างคณะเพื่อทำโปรเจค พัฒนาไอเดียเป็นแผนธุรกิจสู่ Start up มีโค้ช หรือ Mentor ที่คอยให้คำแนะนำ ต่อยอดแผนธุรกิจให้เป็นจริงได้ในอนาคต

สร้างคาแรคเตอร์ ฝัง Future skills ทักษะการทำงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรไหน สาขาอะไร ทุกคนจะต้องมี Future skills ติดตัวที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต คือ

  1. ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  2. ความชาญฉลาดทางดิจิทัล และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
  3. การสร้างไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์
  4. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
  5. การสื่อสารและเจรจาอย่างมีเทคนิค
  6. การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดี

อาชีพไหนที่ว่ามาแรง ติดกระแสแทรนด์โลก..ไม่ว่าจะทำงานในสายอาชีพไหนในอนาคต หากมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีมุมมองแบบนักธุรกิจบวกกับ Future skills ที่จะทำให้คุณมีความโดดเด่น และมีความได้เปรียบในโลกของการทำงาน อย่ารอช้า เริ่มต้นเร็ว..สำเร็จเร็ว..ที่นี่ DPU

พิเศษ!! สมัครเรียนและมอบตัว Online ตั้งแต่วันนี้!! รับทุน 15,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย 

enlightened ดูรายละเอียดหลักสูตร  Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor_programs.html
enlightened ดูรายละเอียดทุนของมหาวิทยาลัย Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html