กรณี นศ เปลี่ยนข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีกรุงไทยเช่น เปลี่ยนชื่อหรือสกุล , เปลี่ยนเลขที่บัญชี ,บัญชีถูกปิด

ต้องส่งเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาหน้าบัญชีเล่มใหม่

3. แบบฟอร์ม กยศ.108 ที่ต้องผ่านอนุมัติจาก สถานศึกษา

   โดยนำแบบฟอร์ม ส่งที่ฝ่ายการเงินนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร อธิการบดี 1

   เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร กยศ. 108 

( ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กยศ.108 >> คลิก )

ส่งไปที่

Fax: 02-256-8196

หรือ E-mail:  [email protected]

ติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

งานบริหารเอกสารสัญญา

Tel. 02-208-8605 ถึง 7

หรือ 02-208-8635 ถึง 6

..........................................