ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

 

 

*Update 10 ส.ค. 2563

 *Update 10 ส.ค. 2564