กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต

               

 

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2561 

ต้องรอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบ SAP เพื่อรายงานตัวบัณฑิตได้

ขั้นตอนที่ 1 : ให้บัณฑิตทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลทุกครั้งในแต่ละขั้นตอน และตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ (เฉพาะปริญญาตรีเท่านั้น)
เมื่อเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม ส่งแบบสำรวจ ให้ปิดหน้าจอระบบงานศิษย์เก่า และ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกรายงานตัวเข้ารับปริญญา

สำหรับผู้ใข้งานที่เปิดระบบ SLCM อยู่แล้ว ให้คลิกที่เมนู รายงานตัวบัณฑิตตามรูป

 

::: โปรดอ่านรายละเอียด ::: 

 

 <------CLICK------>

        

_______________________________________________ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม_________