ตารางสอบปลายภาค

 

 ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565