ตารางสอบปลายภาค

 

 ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เพื่อเปิดไฟล์ PDF แล้ว หากต้องการค้นหารายวิชาให้กด Ctrl + F  แล้วพิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการ