ตารางสอน-ตารางสอบ (Examination and Class Schedule)

ประกาศตารางสอน และตารางสอบ  ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565