ตารางสอน-ตารางสอบ (Examination and Class Schedule)

ประกาศตารางสอน และตารางสอบ  ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2566