ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

 กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

 CIBA

 

 

*Update 16 ส.ค. 2565

*Update 18 ส.ค. 2565