ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลันนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

ภาคปกติ 

 * Check Exam Schedule with CAIC

*Update 01 Aug 65