ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซด์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

 ภาคปกติ

 

 

 *Update 06 พ.ย. 2563

*ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ