จับสลากหมายเลขและปฐมนิเทศผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

>> ผ่านไปแล้วกับการจับสลากหมายเลขและปฐมนิเทศผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา  ประจำปีการศึกษา 2566   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องประชุม 2-1  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2  เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา และระเบียบต่างๆ ในการหาเสียง

โดยเปิดโอกาสให้มีการปราศรัยหาเสียงในวันที่ 11   พฤษภาคม  2566   เวลา 12.00 น. เป็นรอบของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และรอบ 12.30 น. เป็นรอบของผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา  ณ  บริเวณอาคารชั้นล่าง อาคาร 7   มาฟังกันเยอะๆ นะ

** นักศึกษา DPU  อย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งแบบ ONLINE  ในวันที่  12  พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 -24.00 น. **

#เลือกตั้งDPU2566

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมภาพประกอบ >> https://www.facebook.com/100046868361580/posts/pfbid0MvMzorGUH3PZZCLnp5gKco3JFqnegJWSLipLkrs3mhJzF2fJ9EhLK5MUb7JVVNKul/?mibextid=cr9u03

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200