Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ…
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับรางวัล AWEN Award 2022 ในหมวดการศึกษาของประเทศไทย จาก ท่าน Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเวทีของ ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2022 นี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200