ขอเชิญชวนพี่ช่วยน้อง.... ผ่านกองทุน DPU BRIGHT

ขอเชิญชวนพี่ช่วยน้อง.....
 

จากสถานการณ์โควิด-19 มีน้องๆนักศึกษาได้รับผลกระทบ จึงขอเชิญชวนพี่ๆ ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่น้องๆ

โดยผ่านกองทุน DPU BRIGHT    ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-79124-4

>> กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เป็นกองทุนเพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ในวาระครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย  ^O^

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ศิษย์เก่าDPU
#กองทุนDPUBRIGHT

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200